English

فرش ابریشم جاوید

فرش-قالی-قالیچه-دست باف-ماشینی-فرش ماشینی-فرش دستباف-جاوید-ابریشم-فرش ابریشم جاوید-ماشینی- فرش 700 ش

شرکت فرش ابریشم جاوید جردن

این شرکت با دراختیار داشتن ماشینهای بافندگی روز دنیا توانایی تولید فرشهای ماشینی 700 شانه دستباف گونه ، گلیم فرش و گلیم را دارا می باشد . همچنین با دراختیار داشتن کادر طراحی مجرب قادر به بافت تابلو فرش در ابعاد مختلف است .
^
شرکت فرش ابریشم جاوید جردن
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)